Gåbense Bådelaug

Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelse og vedtægter

Formand: 
Hans F Andersen
Tlf. 23 46 88 62
Mail. hfa@outlook.dk


Næstformand og havnefoged:
Hardy Hollerup Mikkelsen
Tlf. 50 66 19 55
Mail.  hardy.mikkelsen@gmail.com

Kasserer:
Finn E Andersen
Tlf. 21 65 06 59
Mail.gaabensebaadelaug@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: 
Martin Holst
Tlf. 21 97 16 76
Mail. holst20273288@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem og sekrætær:
Ninna Fris Hansen
Tlf. 51 85 40 50
Mail.  nfh@celf.dk

Vedtægter: Download PDF

 

Festudvalg:

Bianca Monø, Tlf 93 84 19 23

Kirsten Andersen, Tlf 20 53 22 20

Hardy Hollerup Mikkelsen, Tlf 50 66 19 55